Åbmudaksujtto

Anläggningsskötsel

Laponias 9 400 km2 innehåller många olika anläggningar. Laponiatjuottjudus ansvarar sammanlagt för skötsel och underhåll av cirka 160 byggnader av olika slag. De flesta är turiststugor men Laponiatjuottjudus förvaltar till exempel också besökscentret naturum Laponia, fågeltorn, vindskydd, vissa rastplatser och Hambergs forskarhyddor i Sarek.

Världsarvet har också ca 440 km leder och ett femtiotal broar som förvaltningen sköter om. Lederna är både vinterleder och sommarleder och samtliga utmärkta leder i Laponia ska ha säkra anläggningar och tydliga markeringar. Broar kontrolleras regelbundet och spänger ska vara så säkra att besökarna inte riskerar att skada sig. Av broarna är 24 större hängbroar i metall, men det finns även balkbroar i metall och trä.

Det är Laponiatjuottjudus uppdrag att se till att det finns ett bra system av entréer, informationsplatser, leder, broar, stugor och vindskydd i världsarvet Laponia.

Se även Kartan med Laponias anläggningar samt vår FAQ med de vanligaste frågorna kring anläggningarna, färdvägar, broar etc.

Lista på åtgärder på våra anläggningar 2013 och framåt. 

Läs också om Härrábálges – Prästvägen

Just nu

Nu är isleden melllan Sáltoluokta och bryggan i Gäbnásj/Kebnats öppen...

Läs mer här

Nu är vägen mellan Liggá och Skájdde plogad för säsongen.

Läs mer här

Laponiatjuottjudus får extra medel från Naturvårdsverket för att underhålla spänger,...

Läs mer här