Upphandlingar

Laponiatjuottjudus inköp ska göras enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Aktuella upphandlingar:

 

Upphandling av helikoptertjänster för Laponiatjuottjudus

Senaste inlämningsdatum 2016-12-23

Anbudet ska märkas: ”Anbud, avseende helikoptertjänster”

Anbudet ska sändas/överlämnas till:

Laponiatjuottjudus, Box 14, 962 21 Jokkmokk

Underlag:  Underlaget har uppdaterats 2016-11-22 med anbudsformulär

helikopterupphandling-13-nov_16

ovr_2016-11-12_sanningsforsakran

anbudsformular_helikopterupphandling

Förtydligande:

”Eftersom upphandlingens totala värde, inklusive eventuella förlängningar, understiger aktuellt tröskelvärde så sker upphandlingen som ett förenklat förfarande enligt LOU. Informationen i förfrågningsunderlaget om förenklat förfarande är således den korrekta.

 Observera att anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Därför är det viktigt att anbudsgivaren i sitt anbud anger sitt bästa pris och sina fördelaktigaste villkor.”

 

Upphandling av / Offertförfrågan Revisorstjänster

Senaste inlämningsdatum 2016-12-15

Anbudet ska sändas till: Laponiatjuottjudus, Åsa Nordin Jonsson, Box 14, 962 21 Jokkmokk

Underlag:

offertforfragan-revision-2016