Vecka 33 deltog Laponiatjuottjudus på en dokumentationsvandring mellan Kvikkjokk och Álggavárre kapell. Syftet var att lokalisera rösen och andra spår (både tidigare funna och nya) efter den i fjällvandrarkretsar benämnda prästvägen.  Förvaltningen har blivit kontaktad av Hans Fowelin som under några år vandrat denna väg och intresserat sig för och hittat en hel del rösen och historiska lämningar. Hans Fowelin har också skrivit boken ”Vandringsturer i Sarek”.

Färdvägen användes av präster med sällskap en gång per år under 1788 – ca 1860. Färdvägen har i olika delar använts av renskötare i området och antagligen också under gruvepoken i Álgga 1673-1702. Den är också nämnd i ortsnamnsregistret även med sitt samiska namn Härrábálges med uppgiftslämnare Harald Grundström 1931. Färdvägen har kortfattat beskrivits av några resenärer under 1800-talet, bland annat prästen Jonas A Nensén som färdades på den 1841.

Prästleden 2

”Murat” röse

Den gamla generalstabskartan från 1890 har leden utsatt, men dagens kartor har inte det, förutom Calazos nya (sommaren 2016) 50000-karta som har med ungefär halva sträckan.

Det finns en hel det rösen av olika ålder, av varav en hel del bedöms vara äldre. Någon systematisk dokumentation av leden verkar inte vara gjort tidigare. Hans Fowelin har tolkat gamla texter, lokaliserat rösen och letat efter trolig färdväg. Han har också fått tips från åtskilliga andra personer, bland annat fjällvandrare. Rösena varierar i utseende och ålder, en del kan vara anspråkslösa, en del är stora och välarbetade, nästan som monument, en del är graciösa och enkla i sin uppbyggnad, men syns mycket långt då de är fint placerade. Rösena har uppkommit under olika tidsepoker, och har olika ursprung och syften.

Färdvägen startar nere i Kvikkjokk efter båtfärd över Gamájåhkå. Vidare upp till Vállenulppe efter den fina slätten över Vállevárre och sen in i Vállevágge. Ruonasvágge korsas liksom Slihtavágge innan man når sjön Buojdes. Låptåtjåhkkå passeras på dess västra sluttningar, och där återfinns Härrágállo / präststenen, som nämns i källor som en rastplats och ett märke för en stigkorsning ner mot Darreluoppal. Linnés väg, den färdväg man antar att Linné tog 1732, sammanfaller ända hit med Prästleden från Kvikkjokk, och svänger av här ner till Darreluoppal.

 

Den sten som troligen var Härrágállo / Präststenen

Färdvägen fortsätter förbi Vássjájávrátja, sen förbi mynningarna av Njoatsosvágge och Sarvesvágge, där Tjåggŋårisvárásj passeras på sin västra sida. Vidare mot Álggájávrre över fina grässlätter med utsikt över Álggavágge. Tre av de stora Sarekdalgångar passeras på färden. Målet är det gamla kapellet i Álggajávrre. 3 dagar nämns i källorna som tidsåtgång för dåtidens präster med lokala vägvisare, troligtvis med ledhärkar som bar med förnödenheter. Vår tidsåtgång var 5½ dagar, men då sprang vi kors och tvärs för att leta rösen, samt dröjde oss kvar på platser som kändes viktiga.

Härrábálges

Röse av flatstenstyp

Färdvägen som kallas prästleden är en alternativ väg in till Sarek, med möjlighet att svänga av till Darreluoppal för vidare färd efter Badjelánndaleden. Den följer ingen stig, och kräver att man kan orientera sig fram efter kartan. En del rösen ser man efter den naturliga färdvägen, men långt ifrån alla. Första backen från Kvikkjokk till Vállenulppe är lite krävande, men sen är man direkt uppe på kalfjället med en mycket vacker fjällhed framför sig. Vállevágge kan bitvis vara ganska stenig, men vid Vállevágges västra ände börjar en fin utsikt mot väster och norr, över Tjuoldavágge och flera Sarekmassiv. Resterande väg är fin att gå, men norr om Buojdes ett lite backigt och stenigt avsnitt om man väljer norra sidan av sjön. Prästerna måste ha varit ganska trötta då de fram till vackra Álggajávrre och kapellet, iallafall om de gjorde det på 3 dagar, med två övernattningsplatser, den första vid nedre Ruonasvágge där det finns vide och björkskog för att göra eld, den andra vid ängarna nära Vássjájávrátja. Idag kan vi välja att göra det på 4-5 dagar. Prästleden är ca 58 km, men vi vandrade 78 km med lite omkrokar för att täcka av ett större område, och undersöka olika alternativa färdvägar.

 

IMG_9166

Framme vid mål, kapellet vid Álggajávrre