Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

Här finns våra mest dramatiska marker: gammelskogar, björkskogsdalar, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom fjällen. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta där älgarna trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området och fornlämningarna är många – fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden.

Sarek blev en central del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

 • This is what travel fever looks like Tomorrow Im headinghellip
 • Keep your eyes wide open another one from thehellip
 • sarek sareknationalpark sweden se mountains lovemountains rapadalen karolnienartowicz nienartowicz tenthellip
 • Happy first day of spring friends! We love this imagehellip
 • Skynda! Vi har bara ngra f platser kvar till vrhellip
 • P I C T U R E F R Ohellip
 • White paradise  explore wilderness lapland wildernessguidesassociation expeditionhellip
 • Celebrations in Sweden Where have you planned to visit thishellip
 • Bird flyby in the Sarek nationalparkSweden in 2010 flyby swedenhellip