Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

Här finns våra mest dramatiska marker: gammelskogar, björkskogsdalar, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom fjällen. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta där älgarna trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området och fornlämningarna är många – fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden.

Sarek blev en central del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Bird flyby in the Sarek nationalparkSweden in 2010 flyby swedenhellip
  • Stop breathe and take a look at what which surroundshellip
  • Sarektjkk the second highest mountain in Sweden
  • Hittade en gammal bild frn en ofrglmlig tur SitojaurePastavaggeRapadalen Oldhellip
  • Our last day in Sweden We love Sweden sareknationalpark lulehellip
  • Dreaming of Sarek National Park this morning   hellip
  • Doesnt matter how far we go neither the cold orhellip
  • Sarek laponiaworldheritage sareknationalpark
  • 2010 sarek sareknationalpark lapland sweden sverige schweden fjll hilleberg freedomhellip