Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

Här finns våra mest dramatiska marker: gammelskogar, björkskogsdalar, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom fjällen. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta där älgarna trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området och fornlämningarna är många – fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden.

Sarek blev en central del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Someone turned 30 in the middle of Sarek and gothellip
  • What a day northernsweden swedishlapland norrbotten storasjfalletnationalpark sareknationalpark naturelovers mountainloverhellip
  • While we were putting the last blocks of the igloohellip
  • During the Sarek trip we successfully built our first everhellip
  • A more detailed view of the previous photo the pristinehellip
  • Colourful lakes embedded in the green valleys of Sarek NP!hellip
  • Reaching the summit of Boarektjhkk 1805 m from the southhellip
  • The wind that seem to perpetually blow on the Sarekhellip
  • I can make endless amounts of photos with these viewshellip