Laponias 9 400 km2 innehåller många olika anläggningar. Laponiatjuottjudus ansvarar  för skötsel och underhåll av sammanlagt cirka 160 byggnader av olika slag. De flesta är turiststugor men Laponiatjuottjudus förvaltar till exempel också besökscentret naturum Laponia, fågeltorn, vindskydd, vissa rastplatser och Hambergs forskarhyddor i Sarek.

Världsarvet har också ca 440 km leder och ett femtiotal broar som förvaltningen sköter om. Lederna är både vinterleder och sommarleder. Samtliga utmärkta leder i Laponia ska ha säkra anläggningar och tydliga markeringar. Broarna kontrolleras regelbundet och spänger ska vara så säkra att besökarna inte riskerar att skada sig. Av broarna är 24 större hängbroar i metall, men det finns även balkbroar i metall och trä.

Det är Laponiatjuottjudus uppdrag att se till att det finns ett bra system av entréer, informationsplatser, leder, broar, stugor och vindskydd i världsarvet Laponia.