Árbbediehto  – samisk traditionell kunskap – har utvecklats i ett samspel mellan människor och den omgivande miljön. I årtusenden har de människor som levt före oss tagit hand om markerna och resurserna i det här området. Det är det här förvaltandet av markerna som har skapat förutsättningar för att världsarvet Laponia har kunnat utses. Dagens förvaltning av Laponia har som mål att bygga vidare på denna kunskap om området.

Att använda árbbediehto är en av hörnstenarna i Laponiatjuottjudus arbete. Traditionell kunskap och lokal erfarenhet används bland annat i Laponiatjuottjudus kommunikation och besöksverksamhet men också i den praktiska skötseln av området. Det kan till exempel handla om att inför olika åtgärder som ska utföras inhämta traditionell kunskap så att arbetet utförs på rätt sätt. Árbbediehto som arbetsmetod och tankesätt är en del av den pågående förvaltningen av Laponia.

Árbbediehto lyfts också genom olika projekt som Laponiatjuottjudus driver. Förvaltningen ser det som en viktig uppgift att dokumentera lokal kunskap och att den förs vidare, i samspel med dem som besitter kunskaperna.