Avveckling av contorta i Muddus/Muttos

Contortatallen, Pinus contorta, är ett trädslag som införts av människan och är en främmande art i vår natur. Contortatallen har sin naturliga utbredning i västra Nordamerika. Muddus/Muttos blev nationalpark 1942 i syfte att bevara ett skogs- och myrlandskap i dess naturliga tillstånd, men en liten del av nordvästra Muddus/Muttos inkluderas i nationalparken först 1984. Innan dess har det varit ett grustag och contortan som växer där är förmodligen planterad som ett försök att återställa marken.

Contortatallen är alltså en invasiv art som kan påverka vår inhemska naturmiljö och själva anledningen till att området blivit skyddat. Därför är den oönskad i våra skyddade områden. Nu avvecklar vi beståndet genom att såga ner och frakta bort träden, för att återställa den naturliga miljön och förhindra fortsatt spridning in i nationalparken.

Obs!

Naturum har stängt för säsongen. Vi öppnar igen mars 2021. Buorisboahtem! Bures boahtin! Välkommen!

Kategorier

Arkiv

Archives