Enligt föreskrifterna är det förbjudet att cykla inom nationalparkerna och naturreservaten i Laponia.

Du får cykla på allmänna vägar och på:

  • Enskilda vägen till Rijtjem/Ritsem
  • Enskilda vägen mellan Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Sádijávrre/
    Satishaure
  • Cykelstigen mellan Alláváre/Allavaara och Måsskejávrre/Måskejaur

Det går såklart även bra att cykla från Sitoälvsbron till Lájtávrre, då det ligger utanför Laponia.