Det glömda Laponia – berättarstund och boksignering

Konstnären och författaren Åke Aronson signerar sin nya bok, visar oljemålningar och berättar om tajgalandskapet kring Stuor Julevu/Stora Lulevatten.

Boken Det glömda Laponia handlar om en över 40 kvadratmil stor mosaik av gammelskogar, myrar, sjöar, älvar och berg kring Stuor Julevu. Ett ursprungligt nordiskt tajgalandskap och en urgammal samisk kulturmiljö. Här återfinns mer kända områden som Sjávnja och Muttos, men även okända marker som exempelvis Jielkka-Rijmagåbbå. Det här är gammelskogarnas och de stora myrarnas rike, vars motsvarighet inte står att finna förrän 180 mil österut vid Uralbergen, på gränsen till Asien.

Tid: Torsdag 30 november kl. 18.00
Plats: Laponiaentré Jiellevárre/Gällivare, ovanför Resecentrum

Buorisboahtem! Bures boahtin! Välkommen!

Obs!

Naturum Laponia är under våren öppet torsdag-söndag kl. 10-18.

Kategorier

Arkiv

Archives