The board of Laponiatjuottjudus

 

Laponiatjuottjudus_styrelse_700px_CJUTSI

Photo: Carl-Johan Utsi

CHAIR Jakob Nygård
, Mijá ednam
nygard.jakob[@]gmail.com
070-550 58 54


DEPUTY CHAIR Anna Hövenmark, Jåhkåmåhkke/Jokkmokks kommun
anna.hovenmark[@]jokkmokk.se
073-801 55 59
Deputy member:Dan Ojanlatva

Helena Omma, Mijá ednam
helena.omma[@]biegga.com
070-286 38 91
Deputy member Henrik Blind

Per-Jonas Parffa, Mijá ednam
parffa[@]gmail.com
070-397 44 03
Deputy member: Kjell-Åke Pittsa

Ingrid Inga, Mijá ednam
Deputy member: Bengt-Åke Kuoljok

Hanna Persson, Mijá ednam
persson.hanna[@]gmail.com
Deputy member:Michael Teilus

Britta Wännström, Länsstyrelsen i Norrbottens län
britta.wannstrom[@]lansstyrelsen.se
070-668 62 83
Deputy member: Lilianne Viklund

Anna von Sydow, Naturvårdsverket
anna.vonsydow[@]naturvardsverket.se
070-689 60 98
Deputy member: Nils Hallberg

Tommy Isaksson, Jiellevárre/Gällivare kommun
tommy.isaksson@gallivare.se
Deputy member: Annica Oscarsson, Jiellevárre/Gällivare kommun