2022-06-13

11:00-12:00 Barnens Laponia – Följ med Ristin Ripa i utställningen

Ristin är en fjällripa som bor på naturum. Följ med Ristin Ripa och lär om världsarvet Laponia.

Pyssla i vårt pysselrum. Måla, rita, pärla eller titta i lupp.