2022-08-29

ÅTTJUDIP BARGGIJT LAPONIATJUOTTJUDUSSAJ / REKRYTERING AV PERSONAL TILL LAPONIATJUOTTJUDUS

Laponia, Lapplands världsarv, består av de stora nationalparkerna och reservaten i Gällivare och Jokkmokk. Utnämningen av världs-arvet vilar på omistliga värden i form av områdets kulturhistoria, områdets natur samt den nu levande och verksamma samiska kulturen med rennäringen.

Laponias förvaltningsorganisation – Laponiatjuottjudus – har vuxit fram genom den unika Laponiaprocessen, där samebyarna, kommunerna och statliga myndigheter enats om en gemensam, lokalt förankrad förvaltning av världsarvet Laponia, vilande på en gemensam värdegrund och områdets omistliga värden. Värdegrunden utgår från ett helhetstänkande kring människan och naturen i ett samspel.

Organisationen är bildad av de nio samebyarna i Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket. Organisationen svarar för skötsel, drift och utveckling av världsarvet och dess anläggningar men också för att forma nya förvaltningsformer och arbetssätt där searvelatnja – lärandearenen – och rádedibme – rådslaget – är särskilt viktiga redskap.

Laponiatjuottjudus söker nu personal till kansliet.

Laponiatjuottjudus åhtså /Laponiatjuottjudus söker en förvaltare

Är du intresserad av att arbeta som förvaltare av fastigheter och naturvård i världsarvet Laponia?
Du kommer vara organisatoriskt placerad på Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltninng i Jokkmokk.

ARBETSUPPGIFTER
Förvaltartjänsten för fastigheter och naturvård är en av Laponiatjuottjudus nyckeltjänster. Som förvaltare ansvarar och utvecklar man området naturvård och fastigheter i nära samarbete med väráltárbbeoajvve, ekonom och vaktmästare. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och förutsätter att man är flexibel, klarar av att hålla många bollar i luften samtidig, samtidigt som man har ett fågelperspektiv på arbetsuppgifterna. Fastighetsskötsel och naturvård är två områden som ligger nära varandra, fastän det kanske inte verkar så vid en första anblick.

Som förvaltare är man bl.a. ansvarig för följande områden;

 • Remisser/yttrande/utvärderingar m.m och samråd
 • Ansvarig för föreningens GIS-arbete
 • ÅGP, invasiva arter m.m.,
 • Friluftsliv inkl besöksräknare, undersökningar, parkeringsplats etc,
 • Naturvård, miljöövervakning, tillfälliga projekt etc stängselprojekt, markslitage, erodering),
 • Långsiktigt administrativt arbete bland annat planering/budget/utvärdering
 • Skötsel-Dos
 • Fastighetsskötsel (befintliga stugor/stugläger, vindskydd, Hamberg) inkl utveckling (ex. Nammaváre, Gisuris etc
 • Genomföra mindre upphandlingar
 • Ansvara, utveckla och utvärdera delområdena; fastigheter och naturvårdskötsel
 • Kontakt med entreprenörer och andra externa parter
 • Andra tjänsteuppdrag kan tillkomma

Besiktningsuppdrag och sköts av extern konsult. Praktiska arbetsuppgifter såsom röjning, mindre snickeriarbeten etc utförs av vaktmästaren. Ansvaret för tekniska frågor gällande naturum ingår inte i denna tjänst.  Föreningen kommer att utbilda personen som de väljer att anställa så den får tillräcklig kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett fullgott sätt.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
– biologiskt/ekologiskt, och/eller teknisk inriktning på fastigheter i din högskoleutbildning

– arbetserfarenhet inom något av ovanstående ämnen
– goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
– lägst B-körkort för bil och förarbevis för snöskoter

Det är meriterande om du har:
– erfarenhet av arbete på myndighet

– kunskaper om GIS
– goda kunskaper om naturvård, ekologi, flora, fauna,

– erfarenhet av värdegrundsbaserade organisationer
– kunskaper om världsarvet Laponia

– erfarenhet av upphandlingsarbete

– erfarenhet av fastighetsskötsel

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du:
– är positiv, utvecklingsinriktad och lösningsorienterad
– har förmåga att planera och organisera arbetet effektivt
– har lätt för att samarbeta och bygga upp goda relationer med andra

– du är öppen och inställd på att ta tillvara, använda och integrera den lokala kunskapen som finns inom ditt arbetsfält/dina ansvarsområden.

– du är tydlig och tar egna initiativ.

– du är van att arbeta självständigt, ta ansvar, är utåtriktad och flexibel samt har en god kommunikationsförmåga både internt och externt, samt muntligt och skriftligt.

– bekväm med att arbeta med olika arbetsuppgifter parallellt

– du är självklart en målinriktad och drivande person. Du kommer att bli en del av Laponiatjuottjudus övriga kansli och arbeta utifrån Laponiatjuottjudus gemensamma värdegrund.


Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning

Anställningsform:   Tidsbegränsad anställning, 1 år, med möjlighet till förlängning

Omfattning:   Heltid

Tillträde:       1/1-2023, provanställning tillämpas.
  

Ansökan

Ansök senast:   2022-09-30

Ansökan skickas till: asa.nordin@laponia.nu

 

Lön

Löneform: Månadslön.

Kontakt

Kontaktpersoner: Åsa Nordin Jonsson, verksamhetsledare. 072-5611031

Fackrepresentant: Anna Rimpi, handläggare kulturmiljövård, 072-5875141