2022-06-15

11:00-15:00 Svampens dag

Marie Riskilä från Svampkonsulenternas Riksförbund berättar om och visar oss svampar.