2022-06-15

13:00 Föreläsning om båtbyggeoch dess traditioner i närområdet med Petter Tjikkom