2020-06-05

Dansföreställning: Ájttega

Foto: Dan Jåma

Ájttega, ”Förfäderna” på Lulesamiska, baseras på artisternas personliga berättelser. Med jojk och dans får ni färdas till de platser förfäderna har vandrat och banat väg till samhället som vi lever i idag. Ett urfolk som vill bevara Sápmi och naturen till de efterlevande. Samisk kultur på ett nytänkande sätt med respekt för historien, arv och tradition.
Grunden och inspirationen kommer ifrån ”samebyn mellan älvarna”. Samerna; ett folk med en tung historia, vill visa vad de kämpar för att bevara.
Välkomna på en stark föreställning med kraft från urmodern själv!
Invisible People Contemporary Dance Company grundades 2017 av den lulesamiska dansaren och koreografen Liv Aira, från Jokkmokk.
Kompaniet ger möjlighet till samiska konstnärer och delar av det samiska samhället att uttrycka historiska, nutida och framtida händelser ur ett samiskt perspektiv. Målet är att få en så stor spridning på deras föreställningar och dess publik som möjligt för att bilda och skapa ett intresse för den samiska kulturen. Man vill utveckla och skapa nytt, inte bara fokusera på att bevara det som varit.
 
Pris: 50 kr
Föreställningen arrangeras med stöd av Riksteatern Norrbotten och Publikutveckling Små Scener.