2020-06-05

Guidning: naturumudden/Viedásnjárgga

Följ med på en guidning utanför naturum. Vi berättar om det ser i Stora Sjöfallets/Stuor Muorkke nationalpark.

Foto: Carl-Johan Utsi