Logotyp för Laponia

naturum Laponia – Uteguidning runt Världsarvsstigen.

13
aug

naturum Laponia – Uteguidning runt Världsarvsstigen.

Datum: 13 augusti 13:00 - 14:30


Följ med på en spännande guidad vandring genom urskogen med grova tallar, senvuxna granar och värdefull död ved. Området hyser ett rikt naturliv och bär på tusenåriga spår efter människan i form av gamla fångstgropar.

Start: Från den stora parkeringen nordost om Stora Sjäfallets Mountain Lodge, öster om bilvägen, där Världsarvsstigen startar.

Kostnadsfritt!

Bures boahtin!/ Buorisboahtem!/ Välkommen!