2020-06-05

Svampens dag – föredrag och utställning

Marie Riskilä, Svampkosulenternas Riksförbund, ställer ut svampar, visar bilder och berättar om svampar i norra Sverige. Ta gärna med era egna svampar så kan vi använda dem i svamputställningen. Gratis. Aktiviteten hålls utomhus.