Fler fångstgropar funna.

Flera stora oregistrerade fångstgropsystem kring Sijddojávrre

Sijddojávrre ligger strategiskt beläget i fjällkedjans östra delar. Sjöns västra ände ligger inom Sareks nationalpark. Söder om sjön breder lågfjället Aktse-Njunjes ut sig samt norr om sjön lågfjället Ulldevisduottar. Bägge lågfjällen är fina höstbetesmarker för Sirges sameby. Gammalt tillbaka har vildrenarna strövat österut på sensommaren och hösten ner till skogslandet utefter dessa lågfjäll.

Sedan tidigare har ett fångsgropsystem varit känt vid Rinim sjöns västra ände. Det sträcker sig söder om Rinim upp mot bergskanten samt även norr om Rinim. Under 2020 har ett nytt fångstgropssystem registrerats av Laponiatjuottjudus inom Laponia, strax söder om Sijddojávrre, SV om Lájtávrre. Däromkring finns ytterligare fångsgropssystem att dokumentera.

Tack vare lokala intresserade har genom intervjuer med äldre sagesmän tips inkommit om fler fångsgropsystem. Tack vare dessa tips har kontroller kunnat göras med foton tagna av satellit och flygplan där terrängskuggningsfunktionen är ett verktyg som kan tydliggöra fångstgropar om man vet var man ska leta.

John Kuhmunen och paret Erik-Ivar och Inga Kallok är 3 äldre personer i Sirges sameby som vistats kring Sijddojávrre under långa tider. Tack vare dessa personer har tips inkommit som under sommaren 2020 kunnat kontrolleras på plats av Laponiatjuottjudus.

John Kuhmunen har för några år sedan hittat ett antal fångstgropar vid Nuortoajvásj som nu har visat sig vara en del i ett stort fångstgropsystem på ca 250 gropar som sträcker sig ca 4km. Ca 15 av dessa har kontrollerats på plats sommaren 2020.

Erik-Ivar och Inga Kallok har intervjuats i november 2019 ang deras tips om ett antal fångstgropar norr om Vággevárásj viste som visade sig vara en del i ett stort system på ca 100 gropar. De berättar att dessa fångstgropar var allmänt kända i vistet Vággevárásj förr i tiden. De brukade gå förbi fångstgroparna när de gick till och från Njálásj-hagen, ibland tog de en liten omväg för att visa groparna för släktingar och barn. Idag är det troligen bara Erik-Ivar och Inga som känner till dessa fångstgropar och har kunnat visa och berätta om dom. De har inte vetat att groparna ingick i ett så stort system.

Via terrängskuggningsfunktionen har ytterligare fångsgropsystem hittats i området. Ett system är under Mártevárásj. Det andra öster om Vuojturjåhkå nere i björkskogen har varit känd av medlemmar i samebyn.

3 juli 2020 gjordes ett besök vid dessa oregistrerade fångstgropsystem för kontroll. Medverkande var från Laponiatjuottjudus sida Henrik Micael Kuhmunen samt Anna Rimpi. John Kuhmunen deltog. Erik-Ivar Kallok kunde inte delta pga Covid-19. Erik-Ivar har dock pekat ut groparna på karta.

Att undersöka dessa fångstgropar är ett stort arbete framöver. De ligger i Laponias utkanter. Från Laponiatjuottjudus sida är vi mycket glada för de tips som inkommit från samebymedlemmar. Fångstgroparna visar att landskapet brukats under lång tid.

 

Erik-Ivar Kallok pekar ut området där fångstgroparna är norr om Vággevárásj. November 2019

 

 

En av groparna norr om Vággevárásj. Juli 2020.

Obs!

Naturum har stängt för säsongen. Vi öppnar igen mars 2021. Buorisboahtem! Bures boahtin! Välkommen!