Myrar, skogar, sjöar, fjäll

Laponias landskap består av många olika naturtyper. Här ryms myrar, lövskogar, barrskogar, sjöar, lågfjäll och högfjäll, eller biotoper som de också kallas. I de olika områdena trivs olika växter och djur. De har också påverkat människornas liv i Laponia.

Här får du lära dig mer om de olika naturtyperna och vad som är speciellt med dem. Du kan också läsa mer om några av de tusentals växter, djur, fåglar och ting som hör till Laponias rika natur och kultur. Läs, lyssna och kom tillbaka igen för att lära dig mer.