Vad berättar naturen om sig själv? Hur lätt är det för oss att läsa landskapet? Foto: Jonas Vannar

Tidernas landskap

Laponias geologi


Vår natur har skapats under årmiljarder.
Renskötaren, turisten, stugvärden eller forskaren
– alla trampar vi på berggrund som en gång
låg på havets botten och sen veckades i höjden
av långsamma krafter till en bergskedja.  

Isens tid

Sen kom istidernas inlandsisar
och hyvlade berg, flyttade grus och skapade deltan.
Formade det fjällets landskap som vi känner idag.
Och allt fortsätter, år för år – slutet har vi inte sett.

Natur eller onatur?

Men även människan har omformat landskapet.
Gamla tiders människor vandrade på mjuka skor
och satte bara grunda spår – spår som idag berättar
om vildrensfångst och nomadliv längs renens vägar,
ett mångtusenårigt kulturlandskap.

Med 1900-talet flyttade ett industrins landskap
in i fjällvärlden – med kalhyggen, gruvor, kraftverksdammar,
vattenmagasin, vägar, järnvägar och turistanläggningar.

Finns det orörd vildmark?

Text: Thomas Öberg