Förlängd förvaltning av världsarvet Laponia

Regeringen har beslutat om en förlängd försöksperiod för världsarvsförvaltningen Laponiatjuottjudus. Den försöksperiod som pågått sedan 2013 har varit framgångsrik och därför får nu förvaltningen fortsatt förtroende i två år.

– Laponia är ett av våra mest skyddsvärda områden i Sverige. Det är Europas största sammanhängande naturlandskap och har spår av samisk verksamhet flera tusen år tillbaka i tiden. Jag är glad att den särskilda förening som förvaltat Laponia har fungerat bra och att alla parter verkar överens om detta. Nu ger vi föreningen fortsatt förtroende att arbeta vidare på den inslagna vägen de kommande två åren, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande från regeringen.

Laponiatjuottjudus består av de nio samebyarna i Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner, länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket. I januari 2013 lämnade Länsstyrelsen i Norrbottens län över förvaltningen av de områden som ingår i världsarvet till Laponiatjuottjudus, ett övertagande som har skett gradvis sedan dess.

Under 2016 har Laponiatjuottjudus utvärderats. Utvärderingen ska nu ut på remiss och regeringen ska ta del av slutsatserna. Under tiden som regeringen arbetar med utvärderingen förlängs försöksperioden med två år, till 31 december 2018.

– Vi är väldigt glada över det här beskedet. Det är ett uttryck för att man tycker att det arbete vi gör är bra och det ger också arbetsro två år framöver, säger Laponiatjuottjudus väráltárbbeoajvve och verksamhetsledare Åsa Nordin Jonsson.

Obs!

Naturums öppettider
1 mars- 9 juni: Tors-sön kl. 10.00-18.00
13 juni-1 sept: Öppet varje dag kl. 10.00-18.00
5 sept-29 sept: Tors-sön kl 10.00-18.00

Kategorier

Arkiv

Archives