Forn-och kulturlämningar i Sarek

28 september 2015, 11:26

Stora delar av världsarvet är inte inventerade på forn- och kulturlämningar. En knapp tredjedel av ytan är inventerad. Vissa områden är mer eftersatta än andra, till dem hör bland annat de centrala delarna av Sarek med sina högfjällsområden.

Utifrån de här förutsättningarna har Laponiatjuottjudus inventerat områden i närheten av Ähpár i Sareks. Under ett par blåsiga dagar i augusti besökte vi området i samband med Laponiatjuottjudus fiskeprojekt. Vi hittade nya lämningar i  ett redan inventerat område men även utanför. Det blev tydligt att det är möjligt att öka vår kunskap om hur människan har använt en större del av landskapet över tid.

Tack vare medel från Riksantikvarieämbetet har vi nu hittat 44 nya lämningar i området.

Det sammanhängande sjösystemet med Bierikjávrre, Vuojnesluobbala, Liehtjitjávrre och Nienndo-strömmarna är fulla med glaciärvatten från de omkringliggande glaciärerna. Stränderna är relativt blockrika och steniga men har bitvis fin fjällhed.

Nienndo i Sarek. Foto: Laponiatjuottjudus

Nienndo i Sarek. Foto: Laponiatjuottjudus

De nya lämningarna består huvudsakligen av árran/härdar, eldstäder från tältkåtor. Åldern på härdarna går inte att avgöra från utseendet. Några är sannolikt inte så gamla, 1700-1900-tal, medan andra är betydligt äldre än så. Härdarna är relativt små och smala. Det finns även mer sentida spår i form av kåtor, renvaktarstugor/kåtor och rester av hagar/samlingsplatser från 1900-talet. De här är koncentrerade till knutpunkter i landskapet, vid flyttleder och renhagar.

Det vi kan se är ett varierat och differentierat användande. Sjöstränder som inte ser ut att vara attraktiva är det och även steniga och blockrika områden vid stora strömmande vatten. Möjligen är det så att många av de här härdarna hör till äldre former av renskötsel och/eller till fiske. Lämningarna är mer utspridda än de som hör till 1900-talet. I området finns även en offerplats och ett magnesitbrott från 1900-talets första hälft.

Árran, härd

Árran, härd vid Bierikvaratj i Sarek. Foto: Laponiatjuottjudus

Sarek förknippas ibland med den stora vildmarken med ogästvänliga platser, höga fjälltoppar, glaciärer, forsande glaciärjokkar och deltalandskap, trots att människor har levt här i generation efter generation. Vi hoppas att fler upptäcker att det finns mer att upptäcka, ett kulturlandskap med spår efter långt och varierat nyttjande.

Har du sett något intressant när du varit ute? Tveka inte att kontakta oss!

/Anna Rimpi, Laponiatjuottjudus

Obs!

Fram till 24/9 är naturum Laponia öppet torsdag-söndag kl. 10-18. Buorisboahtem! Bures boahtin! Välkomna!

Kategorier

Arkiv

Archives