Mer om ängpipslärka

Ängspiplärka har en nära släkting som heter rödstrupig piplärka. Den är ovanlig men när den dyker upp håller den oftast till i fuktigare områden längre norrut. Den ses ofta på samma platser som ängspiplärka och några fåtal par häckar i Laponia. Antalet rödstrupiga piplärkor varierar mycket mellan åren.

Lyssna här

Ängspiplärka

Anthus pratensis (latin)
Heartavizar (nordsamiska)

Råkar du inte på någon annan fågel om du vandrar i fjällen i augusti, kommer du åtminstone att se och höra ängspiplärka. Den håller gärna till i buskar och snår men det är alltid någon ängspiplärka som flyger upp och sjunger. Den säger ifrån om du kommer för nära boet.

Ängspiplärka är den vanligaste fågeln på fjällhedarna i Laponia. Göken, som inte bygger egna bon utan lägger sina ägg i andra fågelbon, lägger gärna sitt ägg hos ängspiplärkan.