Mer om ängsull

Ängsull kan vara ett tecken på klimatförändringar. Den sprider sig till nya platser och växer i hålor som skapas när så kallade palsar, torvhögar av permafrost, smälter bort.

Ängsull

Eriophorum angustifolium (latin)
Gieganjuolla (lulesamiska)
Gieddeullu, niitoullu (nordsamiska)

Ängsull är en växt som renarna gillar och äter så fort den dyker upp under snösmältningen. Den växer nämligen även under vintern. En och samma planta kan ha flera stjälkar och blir då som knippen av ulltussar.

Ängsull växer där det är blött och är inte särskilt kräsen. Den finns även där det är ont om närsalter som kväve och fosfor.

Den är släkt med polarullen som har små, intensivt vita, prydliga ulltussar och växer uppe till fjälls. Jämfört med polarullen ser ängsullen lite mer okammad och vildvuxen ut.