Mer om björksopp

Björksopp är som många andra svampar viktig för träd och buskar. Symbiosen mellan björksopp och björk sker genom så kallad mykorrhiza. Det vill säga att svampens mycel växer in i trädens rötter så att svamp och träd kan utbyta näring med varandra. Du kan se det som fina vita trådar i jorden. Trädet levererar socker till svampen. I gengäld får trädet vatten och närsalter av svampen.

Björksopp

Leccinum scabrum (latin)
Gusaguoppar (nordsamiska)

I den samiska kulturen är svamp i första hand djurens mat. Renar älskar svamp och i augusti kan hela hjordar med fjällren vandra ner i fjällbjörkskogen för att leta björksopp, tegelröd björksopp och annan svamp. De bygger upp sina fettreserver inför vintern och svamp är en viktig del av renens höstsommar-kost.

Björksopp är en mycket vanlig svamp i fjällbjörkskogen. Den lever i så kallad symbios med björken, de är beroende av varandra och ger varandra näring.

Björksopp är en god matsvamp för både djur och människor. Eftersom den är så vanlig är det ofta den första svamp som svampplockare brukar lära sig.