Mer om ekorren

Om det finns gott om mat kan den föda ungar flera gånger per år. Är det ont om mat föder ekorren inga ungar alls.

Lyssna här

Ekorre

Oarre (lulesamiska)
Oarri (nordsamiska)
Sciurus vulgaris (latin)

Den långa ludna svansen och det fina skinnet gjorde länge ekorrar till ett eftertraktat byte för jägare under vintern. Ekorrens färg är gråbrun vintertid och pälsverken som såldes kallades allmänt för gråverk.

Under lång tid fick samerna i nuvarande Laponia betala skatt i form av pälsverk och då gick det åt tusentals ekorrskinn. Ännu på 1930-talet kunde ett ekorrskinn motsvara lika stort värde som en halv dagslön för en skogsarbetare.

Ekorren är en gnagare som mest lever på tall- och granfrön, men också på svamp, bär och nötter. Det händer att den plundrar fågelbon på ägg. Svansen är nästan lika lång som kroppen och den tar sig fram överallt eftersom den är en skicklig klättrare och simmare. Den är vanlig i barrskog, blandskog, parker och samhällen.