Mer om fjällbjörkmätaren

Fjällbjörkmätarens ägg överlever inte temperaturer under trettiosex minusgrader. Under vanliga vintrar blir det sällan så kallt på särskilt många platser på fjället, men i sänkor, där temperaturen blir låg, dör äggen. Därför är lågt belägna områden sällan angripna även om områden högre upp drabbats.

Fjällbjörkmätare

Epirrita autumnata (latin)
Lasstamádo (lulesamiska)
Lastamáhtu (nordsamiska)

Under somrar med mycket fjällbjörkmätare kan du inte vandra genom en björkskog och undgå gröna larver som fastnar på kläderna. Fjällbjörkmätarens larver kaläter löven på björkstammarna som då oftast dör.

En angripen skog kan se död och trist ut, men angreppen är i själva verket bra för skogen. Skogen förnyas och angreppen är en del av det ekologiska kretsloppet. Björkarna skjuter nya skott och på sikt får vi en fjällbjörkskog med fler stammar. De fallna björkstammarna tillför näring och ger andra växter möjlighet att gro. Och några år efter angreppet är det fler växter, mer fågelsång och bättre renbete.