Fjällnära barrskog

Bland tallar och granar

Träden är draperade med lav. Du får lyfta på fötterna för att kliva över döda träd som fallit i vinden.

Skogen här är gammal. Den äldsta tallen som har undersökts i Muddus/Muttos nationalpark lever och närmar sig nu 800 år. Gammeltallarna i Laponia har överlevt både bränder och stormar.Vid myrkanterna och på blötare mark trivs också granarna, spensligt byggda för att inte brytas av under snön på vintern.

Barrskogens renlavar och hänglavar är viktig vinterföda åt renen. I gammelskogarna finns också tjädrar, pärlugglor och många andra arter som trängs undan när skogsbruket breder ut sig. Ett stort antal insekter, svampar, lavar och mossor kräver skog som levt ett naturligt liv under århundraden, utan avverkning. Sådan skog som finns här.