Mer om fjällpipare

Många fågelarter delar på ruvning och uppfödning av ungar. Hos fjällpipare och smalnäbbad simsnäppa, som också trivs i Laponia, är könsrollerna mer ovanliga. Hanen sköter ruvning och tar hand om ungarna. Medan honan söker upp en ny hane för att para sig igen.

Lyssna här

Fjällpipare

Charadrius morinellus (latin)
Láhul, láful (lulesamiska)
Láfol (nordsamiska)

En fjällpipare är helt orädd när det handlar om att skydda sitt bo och sina ungar. Den haltar, låtsas ha skadade vingar och gör allt för att locka undan upplevda faror från boet. Men om du tar det lugnt och inte kommer alltför nära kan den ligga kvar i sitt bo och ruva.

Om du alls ser den, för den är inte lika vanlig som sin släkting ljungpiparen.

Fjällpipare är även den en flyttfågel och övervintrar i Nordafrika, bland annat i Tunisien. I slutet av maj flyttar den upp till våra områden och häckar på öppna fjällhedar.