Mer om fjällsmörblomma

Fjällsmörblomman har anpassat sig till en kort och kall sommar. På bara 17 dagar kan en framsmältande blomknopp utvecklas till en blomma som hinner bilda mogna frön. Att den klarar av det beror på att blomknoppen utvecklats under de två tidigare somrarna och finns färdig att blomma redan på hösten innan blomningen sker.

Fjällsmörblomma

Ranunculus nivalis (latin)
Fiskesrássi (nordsamiska)

Fjällsmörblomma hittar du på platser där det finns smältvatten i marken. Den trivs nära snödrivor eftersom de håller marken fuktig under en stor del av sommaren.

Den klargula blomman liknar en vanlig smörblomma, som också finns i fjällen men växer på lägre nivå. Fjällsmörblomma finns i hela fjällområdet men är vanligast ovanför skogsgränsen.

På nordsamiska heter smörblomma kort och gott ”fiskerássi” – det gula gräset. Kanske lägger du märke till att där den växer finns inget ris. Riset klarar inte froströrelserna i marken, som trasar sönder risets rötter. Men fjällsmörblomman överlever. Den är anpassad till ett kärvt klimat.