Mer om flaskstarr

Flaskstarr skördas under sensommaren när den är högvuxen, men ännu inte har börjat vissna. När man har skurit den ska den behandlas och torkas. Man slår starrens rotända mot en spikbräda. På så sätt splittras stjälken. Så ska den böjas och vridas för att bli mjukare. Starrknippena samlas till små buntar som flätas, knyts ihop och hängs att torka.

Den bästa flaskstarren att göra skohö av finns inne i videsnår där den hittar skugga. Då blommar den inte lika mycket som på mer öppna ytor. De tjocka honblommorna blir färre och beredningen av skohöet blir lättare.

Flaskstarr

Carex rostrata (latin)
Jieggesuojnne (lulesamiska)

Flaskstarr är ett bra substitut till sockar. Det är mjukt och värmande, lätt att torka vid en liten eld och det går bra att återanvända. Skohö har använts av samerna i urminnes tid och höet som används är oftast flaskstarr. Det samlas under sensommaren för att användas under hela året. Seden att bereda skohö spred sig från det samiska samhället till nybyggarna på gårdarna i norr.

Flaskstarr är en av över hundra arter av starr. Man kan skilja starr från övriga gräsarter genom att de inte har runda strån. Stråna är mer trekantiga. De växer där det är blött och finns överallt, också i fjällen.

gamasuoidni_skoho_Ajtte
Foto: Ájtte