Mer om glaciärer

Majoriteten av Laponias många glaciärer ligger inbäddade vid de höga topparna i Sarek och Sulidälbmá. Av Sveriges 270 glaciärer finns drygt 150 i Laponia. Den största glaciären i det här området är Sállajiegŋa. Gränsen mellan Sverige och Norge går rakt över glaciären. Sálla betyder spricka på lulesamiska. En glaciär är per definition sprickig men det är inte alltid du ser dem, eftersom de kan ligga dolda under snön.

Det lulesamiska ordet för glaciär, goasstejiegŋa, betyder gammal is.

Glaciär

Goasstejiegŋa (lulesamiska)
Jiehkki (nordsamiska)

Glaciärerna smyckar våra högsta fjäll året om. De består av en massa av snö och is, som rör sig av sin egen tyngd. Den snö som faller ner smälter inte bort, utan packas och övergår till glaciäris som långsamt börjar glida utmed sluttningen.

När den tunga isen långsamt rör sig nöter den på berget. En del av det bortnötta materialet följer med smältvattnet och gör bäckarna och isälvarna grumliga av slam.

Det är alltså glaciärernas förtjänst att vi har de vackra deltalanden i till exempel Ráhpavuobme (Rapadalen). Deltat bildas av det slam från glaciärerna som älvarna för med sig. Vi kan också tacka glaciäris för de vackert formade u-dalarna. Det är isen som har skulpterat ur vårt fjällandskap och bland annat gjort dalarna rundare till formen än vad de var från början.