Mer om hjortron:

Frost är hjortronblommans största fiende. Nära fjällen blommar hjortronen från slutet av maj när det fortfarande är stor risk för frost. Till och med hjortronkart förfryser vid några få minusgrader. Slagregn, sorkar och skadeinsekter är andra hjortronfaror.

Hjortron

Rubus chamaemorus (latin)
Láttak (lulesamiska)
Látta, luopma (nordsamiska)

Hjortron är Laponias guld. Olika familjer har sina egna hjortronställen, där de har plockat bär i flera generationer. Tillgång på hjortron är ofta sommarens samtalsämne, eftersom väder och vind påverkar hur mycket hjortron vi får. Hjortron blommar tidigt och frostskadas lätt. En sommar lyser myrarna av bär och nästa år finns det nästan ingenting på samma myr.

Det beror också på att många hjortronplantor inte orkar blomma varje år. Året efter ett rikt hjortronår blommar de mindre och ger färre bär. Sådana år får du leta efter hjortron på andra myrar istället.

En hjortronblomma är antingen en han- eller en honblomma. När insekterna flyger från blomma till blomma på hjortronmyrarna för de med sig pollen från hanblomman till honblommans pistill, som då befruktas och bildar bär.