Jarv gar pa sno

Mer om järven

Järv är Skandinaviens största mårddjur och är släkt med bland annat vessla, utter och grävling. Innan ungarna föds i slutet av februari har honan gjort i ordning en lya i en snödriva. Blir järvhonan störd byter hon bostad. Järvungarna följer mamman i nästan ett år.

r.

Lyssna här

Järv

Gulo gulo (latin)
Jiervva, gierkke (lulesamiska)
Geatki (nordsamiska)

Järven rör sig över stora områden och tar sig smidigt fram på snön tack vare sina breda fötter. Den trivs i många typer av områden, men allra bäst i steniga och klippiga marker där den kan söka skydd.

En järv är inte särskilt stor, men uthållig och stark. Den är ett utpräglat rovdjur, men äter också kadaver den inte själv har dödat. Den gräver ned och gömmer köttet på olika platser som den återkommer till.

Järven orsakar stora problem för renskötseln eftersom den skadar och dödar renar. Om det är mycket snö är det lätt för en järv att komma ifatt renarna. Järvbeståndet inventeras vintertid och antalet föryngringar, järvlyor med ungar, som påträffas i renskötselområdet ligger till grund för hur stor rovdjursersättning samebyarna får. Länsstyrelsen ger regelbundet tillåtelse till skyddsjakt på enstaka järvar.