Mer om lavskrikan

Lavskrikan är vanlig i Laponia och i gammelskog norr om Dalälven. Däremot är den ovanlig i brukade skogar eftersom den inte trivs på hyggen eller i ungskog. Man bedömer därför att arten kommer att minska, allt eftersom gammelskogarna försvinner.

Lyssna här

Lavskrika

Perisoreus infaustus
Guovsak (lulesamiska)
Guovssat (nordsamiska)

Lavskrikan brukar komma när man slagit sig ner i skogen för att äta. Den gillar särskilt korv och fett. Förr sa man att den bar på gamla jägares själar och att det är därför den kommer fram för att hälsa. Om man träffar lavskrikor under jakten är det ett lyckotecken.

Lavskrikan är en typisk fågel i våra gammelskogar och den lever här året runt. Den äter allt, insekter, bär och frön, Den gömmer en hel del mat i laven på grenarna, för att kunna äta senare på året.

Den äldsta kända lavskrikan blev elva år och fem månader. Hanen och honan är väldigt lika till utseendet och de lever i livslånga förhållanden. Under ruvningstiden får honan all mat av hanen.