Mer om ljungpiparen

Ljungpipare är en kortnäbbad vadarfågel som har en stilig brokig, svart, vit och guldgul dräkt. Den flyger till medelhavsländerna och västra Europa över vintern och kommer tillbaka till norr i april eller maj.

 

Ljungpipare

Pluvialis apricaria (latin)
Hudi (lulesamiska)
Bižus (nordsamiska)

Ljungpipare är en av de fåglar som samer har betraktat som heliga, basselåtte. Du skulle till exempel alltid se till att äta något innan du gick ut på morgonen, för att på tom mage höra ljungpiparen kunde betyda att något ont skulle inträffa. Detsamma gällde för göken.

På lulesamiska har ljungpipare ljudhärmande namn, hudi, som syftar på fågelns melankoliska, speciella läte. Du hör det särskilt om du råkar komma för nära boet. Om du plockar hjortron i närheten av en ljungpipare så upphör den inte att varna förrän den upplever att faran är över för äggen eller ungarna.

Den bygger ett sparsmakat bo rätt på marken på en fjälläng eller på en tuva på myren.