Mer om manlav

En lav består egentligen av två organismer där en svamp och en alg lever tillsammans och tar hjälp av varandra. Svampen ger skydd och stöd och suger upp vatten och näring från vatten som sipprar förbi och algen bidrar med energi genom fotosyntes. När två organismer båda får fördel av varandra kallas det för symbios.

Manlav

Bryoria fuscescens (latin)
Slahppo (lulesamiska)
Guossalahppu, lahppu (nordsamiska)

I gamla barrskogar är träden ofta draperade av hänglavar. Den trådiga och mörka manlaven är vanlig i Laponias gammelskogar. Men utanför skyddade områden finns det knappt några hänglavsskogar kvar.

Manlaven är enormt viktig som föda åt renen under vintern. I perioder när skare och snö gör det svårt för renen att gräva sig ner till lavar och växter på marken är manlaven räddningen. Vandrar du i Muttos och Sjávnja kan du stöta på lavträdsstubbar. Det är stubbar efter att någon har fällt lavrika träd en snörik vinter för att ge renarna tillgång att äta trädens hänglavar.

Även människor kan äta manlav som är rik på stärkelse. Men urlaka den först, eftersom lavsyrorna kan göra dig illamående. Manlav är också populär hos många fåglar som isolering när de bygger bo.