Myr

Myrens rikedomar

Stora, flacka områden där vattnet inte rinner undan. Många är omöjliga att passera, ända fram till dess att de fryser till is.

Myrvidderna är ibland så stora att det känns som att stå på ett platt fjäll. Här och där bryts våtmarkerna upp av torra åsar.

På myrarna trivs mängder av insekter och fåglar. Både älgarna och renarna hittar bra bete på myren. På höstsommaren lyser myrarna rött av hjortron. Inte minst trivs myggen, som behöver stillastående vatten för att kunna föröka sig.

I Laponia ligger Sápmis och Sveriges största myrlandskap, fulla av myrens rikedomar.