Mer om pärlugglan

Hur mycket pärlugglor som finns varierar väldigt mycket från år till år, beroende på tillgången till föda. Efter gnagarår ökar stammen. Även om den aldrig lämnar barrskogen kan den röra sig upp emot 40 mil för att hitta något att äta.

Lyssna här

Pärluggla

Aegolius funereus (latin)
Váhpális (lulesamiska)
Bearalskuolfi (nordsamiska)

Det är stilla ute när du plötsligt hör ett klart tydligt ljud som trots att det inte är så stort fyller upp skogen. Poo-poo-poo-poo-poo. Du hör det om och om igen, nästan som att det kallar på dig. Det är en pärluggla. När du väl har lärt dig hur den låter är den lätt att känna igen.

Pärlugglan är en nattaktiv liten uggla, som bara är cirka 25 cm lång. Den jagar på natten och under dagen gömmer den sig gärna i en tät gran. På samiska kallas ugglor allmänt för just idjalodde, som betyder nattfågel.

För att få syn på eller höra pärlugglan ska du färdas i Laponias stora skogar. Pärlugglan lever i barrskogen och är beroende av hålträd. Den behöver hålen som finns i gamla, döda träd för att kunna bygga bo, para sig och lägga ägg.