Mer om pilgrimsfalken

Pilgrimsfalk är som art utspridd över stora delar av världen, men ändå ovanlig då den varit hårt drabbad av miljögifter och höll på att försvinna på grund av DDT och kvicksilver. Den blev nästan helt utrotad i Sverige på 1970-talet, liksom på många andra håll i världen. När miljögifterna minskade började antalet pilgrimsfalkar att öka.

.

Lyssna här

Pilgrimsfalk

Falco Peregrinos (latin)
Unnep rievsakhábak (lulesamiska)

Pilgrimsfalken dödar sitt byte genom att snabbt störtdyka ner mot det och slå det medvetslöst. Ibland dödar den bytet i luften, ibland först på marken. Den kan komma upp i drygt 300 km per timme vid tillslaget. Det sägs att den är det snabbaste djuret i världen.

Pilgrimsfalk är en stor falk, i storlek som en kråka, och är en rovfågel som lever av medelstora fåglar. Den dödar till exempel både måsar och ljungpipare. Bäst trivs den när den får häcka i klippor men den häckar också ute på myrar, tack vare att det finns så många bytesfåglar där.

Pilgrimsfalk övervintrar på kontinenten, på en plats med gott om byten. Den är ovanlig men syns regelbundet i Laponia.