Mer om skällor:

Renskällor är olika stora och har olika ljud. Det är inte vilka renar som helst som klarar av att ha skälla, utan man utser noga de renar som man tror ska passa för uppdraget. Om en orolig ren har skälla kan den nämligen dra med sig de andra renarna och skapa oreda i flocken.

Renskälla

Biellu, gilka (nordsamiska) 

En bra skälla kan man höra på flera kilometers håll om det är rätt väderförhållanden. Speciellt i skogslandet där man inte har uppsikt över alla renar har man använt skällor för att hålla koll på var renarna är. Genom att sätta skällor med olika ljud på vissa renar kan man lokalisera dem i skogen. I dag är det många som också använder sig av modern teknik som gps-halsband på renarna, vilket gör att man inte är lika beroende av skällorna som man var förr.

Skällorna är också viktiga för att hålla renarna samlade eller för att locka dem till sig. Renarna dras till ljudet av en skälla och samlas kring skällrenarna. Renarna håller också koll på omvärlden genom att lyssna på skällornas ljud. Om skällrenarna plötsligt blir oroliga och hastigt börjar röra sig hör de andra renarna att något är på gång.

Genom att ha koll på sina skällor, har man koll på sin renhjord.