Mer om fjällrödingen

Klimatförändringar och varmare vatten kan göra att rödingen försvinner, främst om det finns andra arter som kan konkurrera ut den. Det är ganska vanligt att rödingen bildar dvärgbestånd, små fiskar som aldrig växer utan bara åldras. Det här beror oftast på konkurrens om mat.

Fjällröding

Salvelinus alpinus (latin)
Rávddo (lulesamiska)
Rávdu (nordsamiska)

Fisket efter fjällröding har alltid varit viktigt för dem som lever i Laponia. För alla som bor vid de stora fjällsjöarna och älvarna är rödingen en basvara. Den fiskas både med spö och nät och det är inte särskilt ovanligt att äta fisk till frukost, lunch och middag under sommaren. För att få bättre hållbarhet är det många som röker rödingen, antingen över en eld i kåtan eller i en varmrök.

Rödingen lever i kalla vatten. Du hittar den oftast i uppe i högfjällens sjöar och vattendrag, men den kan också finnas i de fjällnära skogssjöarna. Under sommaren kan rödingen vandra upp i små bäckar långt uppe till fjälls, för att på hösten återvända till djupare vatten. När rödingen leker på hösten får den mer färg i sin praktfulla dräkt med röd buk och vita fenkanter.