Sjöar och vattendrag

I våra vatten

Mitt i skogen hör du kallkällan porla eller bäcken brusa. Kanske stannar du en stund, gör upp en eld och hämtar kaffevatten. Längre ner rinner din bäck samman med en älv som hörs långt innan du ser den.

Laponia är hem för oräkneliga små vattendrag, strida älvar och vida fjällsjöar. I vissa av dem blandas det rena fjällvattnet med grumligt smältvatten från högfjällens glaciärer.

I kalla vatten simmar röding. I Muttos skogssjöar finns gädda och harr. Under vårvintern hörs svanarnas rop när de återvänder norrut. Många fåglar flyttar långväga för att komma hit, till våra vatten.