Mer om snömärkeslaven

Snömärkeslav växer snabbt och oftast på lövträd. Den växer även nere i barrskogen, men där växer den inte lika tydligt i förhållande till snön.

Snömärkeslav

Melanohalea olivacea (latin)
Muorragadna (lulesamiska)

Du kan se hur djupt snötäcket brukar vara genom att titta på den här laven. Snömärkeslav klarar inte att vara snötäckt. Där den mörka laven växer på trädstammen ovanför ungefär 1,5 meter, har snötäcket inte nått. På platser där det aldrig är tjockt med snö växer laven längre ned på träden.

När renen inte kommer åt bete på marken äter den trädlavar och stenlavar. Det är renens sistahandsval, men är viktigt under år när djuren inte kommer åt markbetet.

Till utseendet är snömärkeslav mörkgrön. Precis som alla andra lavar består den av en svamp och en alg.

.