Mer om stickmyggan

Det finns ett talesätt på samiska som säger att om myggorna inte har kommit före midsommar så kommer de med två stavar. Det vill säga med dubbel kraft. “Jus ovdal ii leačča čuoika boahtán, de mihcamáraide goit boahtá vaikko guovtti soabbái”.

Om du har glömt myggmedel kan du gnugga händerna i skvattram och smörja in dig. Mygg gillar inte lukten.

Lyssna här

Stickmygga

Culex pipiens (latin)
Tjuojkka (lulesamiska)
Čuoika (nordsamiska)

Mygg är renskötarens bästa dräng och piga. De hjälper till att samla renarna och förenklar renskötarens jobb. När myggor plågar och irriterar djuren samlas de och flyr upp på höjder och fjäll med snölegor, eller ut på myrarna i skogslandet. Under en sommar med lite mygg är det mycket svårare att få ihop renarna.

Laponias fuktiga myrmarker är ett eldorado för mygg. Myggorna lockar i sin tur hit mängder av fåglar som flyttar många långa mil för att komma hit. Inte minst Sjávnja är känt för både antalet fåglar och antalet myggor. Det finns fler än 2 000 myggarter i Sverige, varav ett 50-tal sticks. Myggor är huvudföda för många sommarfåglar. En svartvit flugsnappare kan äta upp till 2 500 myggor på en dag.

Att mygg trivs så bra på myren beror på att det finns en hel del små hålor med vatten. Där kan de kläcka sina larver. I vatten som rör sig för mycket drunknar larverna, därför föredrar mygg stillastående vattenhål.