Mer om skogsbränder:  

Att det brinner är naturligt och bränderna behövs för att gammelskogen ska förnyas. Störningar i skogen, som till exempel brand och stormar, är naturens sätt att skapa luckor i skogen och ge plats till nytt liv.

Det finns kring 100 arter av växter, insekter, lavar och svampar som är beroende av att det brinner. Ännu fler arter gynnas av skogsbränder och trivs där branden har gått fram.

Tallbock

Monochamus sutor (latin)

Tallbock dras till skog som nyligen har brunnit. Efter den stora skogsbranden i Muddus/Muttos år 2006 kom den flygande för att föryngra sig och var vanlig bland de brända tallarna i de södra delarna av nationalparken. Honan lägger nämligen ägg i brända barrträd.

Namnet tallbock har den fått tack vare sina långa antenner. Du kan skilja på honan och hanen genom att hanen är smalare och har dubbelt så långa antenner som honan.

Tallbockens larver lever under barken på tallar och granar och de kan gräva sig en decimeter in i veden för att få skydd. Hålen som larverna skapar är en anledning till att skogsindustrin betraktar tallbocken som en skadeinsekt.