Mer om tjädern

Tjädern är vårt största skogshöns. Den betar gärna tall, men på hösten även asplöv. Kycklingarna äter som små först insekter och sedan växtdelar. Kycklingarna kan redan som små röra sig upp till en kilometer per dygn.

Lyssna här

Tjäder

Tetrao urogallus
Tjuktje/goahppel
Čukča/Goahppil

På nordsamiska är det allmänna namnet för tjäder ”beahcceloddi”, tallfågel. Tjädern trivs nämligen bäst i tallskog. För att tjädern ska trivas riktigt bra bör skogarna helst vara 100 år och äldre. Allteftersom skogsbruket har brett ut sig har tjädern trängts undan och minskat i antal. Den finns nu oftast i naturreservat och nationalparker, till exempel Muttos i Laponia.

Att det är vanligt med tjäder i Laponia märks också på platsnamnen. Det är inte ovanligt med namn som innehåller ordet ”gibme” som på samiska betyder parning och antyder att det är en plats för tjäderspel. Tjäderns parningsdans kallas för tjäderspel och pågår från mars till maj. Är man på rätt plats vid rätt tidpunkt finns det stor chans att få se skådespelet.