Hej Ann-Catrin Blind…

1 november 2014, 01:06

…projektledare på Laponiatjuottjudus i projektet ”Kunskapsinsamling om järv i Laponia”.

 Varför arbetar du med det här projektet?
– Vi hade ett rádedibme, rådslag, om rovdjur och på det här mötet kom det fram önskemål om att Laponiatjuottjudus skulle börja arbeta med rovdjursinventering och traditionell kunskap. Vi sökte ett projekt och fick pengar till det här av Sametinget.

Hur har ni gått till väga?
– Jan-Erik Länta på Laponiatjuottjudus har samordnat insamlingen av järvspillningen och Bengt-Erik Pittsa har gjort intervjuer och även samlat in spillning.
Sedan har samebyarna fått instruktioner om hur man ska samla in spillning. Totalt har vi skickat in 65 spillningar inom Laponiaområdet. Jag har arbetat med att gå igenom en hel del litteratur och jag har även intervjuat árbečehpiid, kunskapsbärare.

Vilka har ni intervjuat?
– Vi har intervjuat samebymedlemmar. Den äldsta är född 1929, den yngsta 1985. De allra flesta intervjuer är gjorda på samiska, Språket har varit viktigt för de har på ett naturligt sätt fått prata om saker som rör deras liv och man fångar upp många olika termer, t.ex. hur man rör sig i naturen och arbetar med renskötseln. De har berättat vilka slags land järven är i, var den inte är, och hur den är som individ.

Vad händer nu?
– Nu har vi fått in de här DNA-analyserna och ska gå igenom dem. Sen väntar vi på resultat från ett projekt där ett antal järvar har haft gps-sändare. Det här ska vi sedan jämföra med den information som vi har fått från våra árbečeahpit. Det ska bli spännande att se om den traditionella kunskapen och den vetenskapliga kunskapen överensstämmer. Resultatet kommer vi att sammanställa i en rapport. Det här är ett sätt att ta tillvara och även förhöja värdet på den traditionella kunskapen om järven i Laponia.

 

 

Obs!

Vintern kom och naturum Laponia är stängt för säsongen. Välkommen tillbaka i början av mars. När vårsolen börjar skina slår vi upp dörrarna igen!

Kategorier

Arkiv

Archives