Hund i Laponia

Har du med dig hunden på din vandring?

Vi får in rapporter om okopplade hundar och om hundar i områden där det är förbjudet.

Tänk på att i nationalparkerna inom Laponia är det under denna tid förbjudet att ha med sig hund, med undantag för Kungsleden, efter Rallarstigen i Muddus/Muttos, samt området mellan kraftledningen och Stuor Julevu/Stora Lulevattens sjösystem i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark. Här kan du läsa föreskrifterna för nationalparkerna i Laponia.

I de områden där hund är tillåtet så måste du under perioden 1 mars-20 augusti hålla din hund under extra stor uppsikt. Hunden ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

När du är i Laponia så befinner du dig i renens marker. Under vår och sommar är renarna speciellt känsliga för störningar. Därför måste vi alla som vistas här visa speciell hänsyn till renen. Renkalvarna är fortfarande mycket beroende av renvajan och kan lätt komma ifrån renvajan om renarna blir skrämda och rusar iväg.

Tänk på att renen är instinktivt rädd för hunden.

I Laponia gäller renskötselrätten det innebär att de renskötande samerna har rätt att använda mark och vatten för sina djur.

Obs!

Naturum har öppet torsdag-söndag kl 10-18 under september. Buorisboahtem! Bures boahtin! Välkommen!

Kategorier

Arkiv

Archives